Wyróżnienie Komisji Europejskiej dla programu Golden Five

Co pięć lat Komisja Europejska dokonuje przeglądu i oceny projektów wypracowanych i finansowanych w ramach Lifelong Learning Programme (LLP). Spośród nich kilkadziesiąt otrzymuje nominację do wyróżnienia. Następnie zespół ekspertów powołanych przez Biuro Dyrektora Generalnego ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) wyróżnia kilka lub kilkanaście programów, które uzyskały najwyższe oceny w kilku ustalonych kategoriach. Eksperci biorą między innymi pod uwagę rzetelność podstaw teoretycznych, poprawność metodologiczną, dotychczasowe sukcesy, w tym wyniki ewaluacji, a także sposób i zasięg upowszechniania programu.

Golden Five otrzymał nominację w czerwcu 2008 roku. Zgodnie z informacją przekazaną w styczniu 2009 r. przez Biuro Dyrektora Generalnego ds. Edukacji i Kultury znalazł się na liście dwunastu wyróżnionych projektów uznanych za najlepsze przykłady dobrej praktyki na poziomie europejskim. Wyróżnione programy uzyskują rekomendację Komisji Europejskiej do upowszechniania we wszystkich krajach członkowskich Unii.

Opublikowano Kategorie Archiwum