www.sieciolatki.pl

Zapraszam na: V Forum Profilaktyki www.sieciolatki.pl, które odbędzie się w dniu  20 maja 2010 r. w Chorzowskim Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3.

www.sieciolatki.pl to już piąta edycja Forum Profilaktyki. Wcześniejsze konferencje skupiały się wokół tematów związanych z tworzeniem, ewaluacją działań profilaktycznych na terenie szkół  i placówek oświatowych oraz tematów związanych z miejscem młodzieży w profilaktyce i działaniami na rzecz zdrowego i wartościowego życia oraz promowania kierunku działań profilaktycznych o charakterze alternatywnym.

Ideą tegorocznej konferencji jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń na temat siły masowego przekazu i nowej architektury komunikacyjnej młodzieży w profilaktyce społecznej. Sądzimy, że nasze przedsięwzięcie przyczyni się do promowania działań na rzecz aktywności i kreatywności młodzieży w województwie śląskim oraz realizację profilaktyki w zakresie budowania pozytywnego klimatu szkoły.

Szczegóły na stronie www.metis.pl/5forum/

Opublikowano Kategorie Archiwum