Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

Zostały wręczone Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five (Złota Piątka).

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Joanna Szymańska – Krajowy Koordynator Programu Golden Five (ORE, Warszawa) oraz Andrzej Rafa (Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej KO, Katowice) wręczyli 10 śląskim gimnazjom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 55 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli.

Oto wyróżnione szkoły:

 1. Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych,
 2. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach,
 3. Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Bielsku?Białej,
 4. Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach,
 5. Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach,
 6. Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej,
 7. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 1 w Siemianowicach Śląskich,
 8. Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku,
 9. Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim,
 10. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.

Niespodzianką były specjalne wyróżnienia dla szkół, które realizują Golden 5 przez 4,3 i 2 lata. Witrażowe statuetki w kształcie piątki otrzymały następujące gimnazja:

 1. Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach,
 2. Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej,
 3. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach,
 4. Gimnazjum nr 2 w Orzeszu,
 5. Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach,
 6. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu,

Nie obyło się bez wymiany doświadczeń z realizacji programu w szkołach. Lucyna Wawro z Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej podzieliła się refleksjami z wdrażania Programu w pięciu klasach 9 (prezentacja szkoły w załączeniu). Natomiast Zbigniew Wabik ? nauczyciel z Gimnazjum nr 34 w Katowicach zaprezentował etapy wdrażania Programu na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Ze względu na specyfikę szkoły złote zasady Golden 5 zostały dostosowane do warunków pracy szkoły przyszpitalnej za zgodą Krajowego Koordynatora Programu. Pozostawiono pięć kluczowych obszarów, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym, natomiast listę kluczowych zasad postępowania nauczyciela dostosowano do potrzeb gimnazjalistów.

Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w szkołach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Program będzie upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E

Metis przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

Do pobrania:

  Kilka refleksji na temat programu Golden V realizowanego w Gimnazjum nr 1 im. gen. W. Andersa w Bielsku-Białej (11,5 MiB)

  Golden 5 w Gimnazjum nr 34 w Katowicach (1,1 MiB)

Opublikowano Kategorie Aktualności