Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

W czerwcu zostały wręczone Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five (Złota Piątka).

Uroczystość odbyła 26 czerwca 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Grażyna Cybula – wicedyrektor ROM-E Metis oraz Ewa Fiedziukiewicz (KO, Katowice) wręczyły 4 śląskim gimnazjom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 19 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli.

Następujące szkoły spełniły wszystkie kryteria wymagane do otrzymania Dyplomu Złotej Szkoły:

  1. Prywatne Gimnazjum "ART." w Tychach
  2. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach
  3. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
  4. Gimnazjum nr 8 w Żorach

Jolanta Leśniak zaprezentowała nowe zadania szkół i placówek wynikające z przepisów prawa, a szczególnie dotyczące kompleksowego wspomagania pracy szkół. W nawiązaniu do tejże wypowiedzi Iwona Kusz z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich podzieliła się refleksjami z wdrażania Programu i wykorzystania go do wspomagania kompleksowego szkoły.

  Golden Five w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich (559,3 KiB)

Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w szkołach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Program będzie nadal upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E Metis przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

 

Opublikowano Kategorie Aktualności