Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

W czerwcu zostały wręczone Dyplomy dla Złotych Szkół, Złotych Nauczycieli oraz nowych Instruktorów w ramach Programu Golden Five (Złota Piątka).

Uroczystość odbyła 22 czerwca 2015 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis, Filia w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Grażyna Cybula – wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach oraz Dorota Macander, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wręczyła gimnazjom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 24 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli.

Następujące szkoły spełniły wszystkie kryteria wymagane do otrzymania Dyplomu Złotej Szkoły:

  • Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej,
  • Gimnazjum nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu,
  • Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu,
  • Gimnazjum w Gołkowicach.

Ponadto 16 realizatorów G5 w gimnazjach po wypełnieniu warunków określonych przez autorów oraz ORE uzyskało tytuł instruktora programu uprawniający do prowadzenia szkoleń i superwizji dla realizatorów.

Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w szkołach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Program będzie nadal upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E Metis w Katowicach przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

 

Opublikowano Kategorie Aktualności