Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

Po raz pierwszy w województwie śląskim zostały wręczone Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five (Socrates/Comenius).

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2009 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Joanna Szymańska – Krajowy Koordynator Programu Golden Five (CMPPP, Warszawa) oraz Jerzy Walas (Wizytator Kuratorium Oświaty, Katowice) wręczyli 8 śląskim gimnazjom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 38 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli.

Oto wyróżnione szkoły:

  • Gimnazjum nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, Katowice.
  • Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, Katowice.
  • Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, Katowice.
  • Gimnazjum nr 4, Siemianowice Śląskie.
  • Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi , Ruda Śląska.
  • Gimnazjum nr 7 w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących, Chorzów.
  • Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej, Świętochłowice.
  • Gimnazjum nr 7, Turza Śląska.

Nie obyło się bez wymiany doświadczeń z realizacji programu w szkołach. Danuta Tworuszka z Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Katowicach podzieliła się refleksjami z wdrażania Programu w procesie integracji. Natomiast nauczyciele z Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich przygotowali prezentację swojej pracy w trzech klasach.

Sądzimy, że Program Golden Five przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w gimnazjach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Program będzie upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E Metis przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

Program Golden Five w praktyce:

  Golden Five w integracji (112,1 KiB)

  Golden Five w praktyce w Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich (6,2 MiB)

Galeria zdjęć:

Opublikowano Kategorie Archiwum