Klub Złotych Nauczycieli – superwizja dla realizatorów Programu Golden Five

Drodzy Złoci Nauczyciele, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką może zrobić nauczyciel to po lekcjach wysłać do domu ucznia, który lubi siebie odrobinę bardziej niż gdy rano przyszedł do szkoły (Ernest Melby), dlatego pragniemy wspólnie z Wami pogłębić dotychczasowe umiejętności w zakresie realizacji Programu Golden Five. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszych spotkaniach superwizyjnych zapewni Wam wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie realizacji programu, a czas spędzony w Klubie Złotych Nauczycieli przyczyni się do wzbogacenia form i metod wspierania rozwoju Waszych gimnazjalistów.

Adresaci: realizatorzy Programu Golden Five

Cele:

  • superwizja realizacji Programu Golden 5,
  • dostarczenie nauczycielom narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie,
  • wzmocnienie integracji klasy,
  • poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych i poprawy relacji interpersonalnych.

Program:

Lp.

Tematyka zajęć

Wykładowca

Termin

1.

Program Golden 5 w praktyce szkolnej. Doskonalenie umiejętności w realizacji programu.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

27 października 2009 r.

16:00 – 18:00

2.

Zarządzanie klasą. Kształtowanie pro-społecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

24 listopada 2009 r.

14:00 – 18:00

3.

Budowanie relacji. Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

19 stycznia 2010 r.

14:00 – 18:00

4.

Klimat społeczny w klasie. Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

25 marca 2010 r.

14:00 – 18:00

5.

Nauczanie zindywidualizowane. Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

20 kwietnia 2010 r.

14:00 – 18:00

6.

Współpraca szkoła-dom. Kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielem.

Magdalena Wieczorek

Jolanta Zwyrtek

20 maja 2010 r.

14:00 – 18:00

7.

Uroczyste wręczenie certyfikatów.

 

9 czerwca 2010 r.

10:00 – 13:00

Koszt udziału: 10 zł za jedno spotkanie

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu – Magdalena Wieczorek i Jolanta Zwyrtek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 (w godzinach pracy konsultanta).

Opublikowano Kategorie Archiwum