Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

Po raz drugi w województwie śląskim zostały wręczone Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five.

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2010 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Joanna Szymańska – Krajowy Koordynator Programu Golden Five (ORE, Warszawa) oraz Andrzej Rafa (Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Katowicach) wręczyli 14 śląskim gimnazjom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 70 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli.

Po raz pierwszy zostały wręczone również certyfikaty dla 21 instruktorów Programu uprawniające do prowadzenia szkoleń i superwizji dla realizatorów Golden 5.

Oto wyróżnione szkoły:

 1. Gimnazjum nr 5 im. Józefa Lompy w Chorzowie,
 2. Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie,
 3. Gimnazjum nr 3 w Jaworznie,
 4. Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia w Orzeszu-Zawadzie,
 5. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach,
 6. Gimnazjum nr 12 w Tychach,
 7. Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu,
 8. Gimnazjum nr 7 im. Ks. G. Piramowicza w Bielsku-Białej,
 9. Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich,
 10. Gimnazjum nr 1 im. K. Wierzgonia w Bieruniu,
 11. Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach,
 12. Gimnazjum nr 9 im. R. Traugutta w Katowicach,
 13. Gimnazjum nr 24 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach,
 14. Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu.

Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynia się do promowania skutecznej profilaktyki w szkołach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Program będzie upowszechniany w gimnazjach województwa śląskiego przez ROM-E Metis przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

Opublikowano Kategorie Aktualności