Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five (Złota Piątka) zostały wręczone

Grażyna Cybula – Wicedyrektor ROM-E Metis wręczyła szkołom Dyplomy dla Złotych Szkół oraz 17 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli. Po raz pierwszy w Programie uczestniczyły szkoły podstawowe. Uroczystość odbyła 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Następujące szkoły spełniły wszystkie kryteria wymagane do otrzymania Dyplomu Złotej Szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu.
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach.

Program będzie nadal upowszechniany w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych województwa śląskiego przez ROM-E Metis przez instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy gimnazja do współpracy.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

Opublikowano Kategorie Aktualności