Golden Five – zaproszenie do realizacji Programu

W związku z podkreśleniem wychowawczej roli szkoły pragnę Państwa zaprosić do realizacji Programu Golden Five.

Zainicjowana reforma polskiej edukacji zakłada wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Założenia reformy akcentują również ważne miejsce rodziców w szkole i ich angażowanie w życie szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele, wychowawcy to najważniejszy element tej zmiany. Każdy nauczyciel jest wychowawcą. I każdy wychowawca jest nauczycielem, zatem ich zadaniem jest wspieranie uczniów w integralnym rozwoju i pomoc rodzicom w ich działaniach opiekuńczych wychowawczych, udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.

Czytaj dalej Golden Five – zaproszenie do realizacji Programu

Opublikowano Kategorie Aktualności