Program Golden Five ze świata offline do świata online. Rok szkolny 2020/2021

Czas zdalnej edukacji, pandemii oraz izolacji społecznej był bardzo trudny dla wszystkich. Nauczyciele oraz uczniowie są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, bo takie jest podstawowe zadanie szkoły. Jednak warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, jak JA pragnę funkcjonować, jako nauczyciel/wychowawca w nowej rzeczywistości.

Czas zdalnej edukacji, pandemii oraz izolacji społecznej był bardzo trudny dla wszystkich. Nauczyciele oraz uczniowie są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, bo takie jest podstawowe zadanie szkoły. Jednak warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, jak JA pragnę funkcjonować, jako nauczyciel/wychowawca w nowej rzeczywistości. Wszyscy przekroczyliśmy próg ze świata offline do świata online. Trzeba się zatem zastanowić, jak nie odgrodzić się od tego, co zbudowaliśmy w tamtym świecie, ale postarać się zbudować most oparty na relacjach. Jest wielu nauczycieli, którzy świetnie się poruszają w przestrzeni cyfrowej i są zaawansowani w użytkowaniu nowych technologii. Są też tacy, którzy są wykluczeni technologicznie, to są zazwyczaj nauczyciele z pokolenia baby boomers. I są tacy, którzy trochę po omacku poszukują lub eksperymentują. Natomiast wszyscy są świetnymi dydaktykami. Są szkoły zaawansowane technologicznie, korzystające z dziennika elektronicznego i są szkoły, które posiadają dzienniki papierowe i zakazują uczniom korzystania ze smarfonów.

To czego doświadczamy jest dla wszystkich lekcją. A każda lekcja ma swój początek i koniec. Początek już znamy, ale końca, niestety nie i na ten czas należy się przygotować. Trzeba zatem mieć plan na to wszystko co się dzieje i trzeba myśleć długoterminowo.

Dlatego postanowiliśmy przygotować Podręcznik realizacji Programu Golden Five (Złota Piątka) podczas zdalnej edukacji. Szkolenie dla nauczycieli.

Zaprezentowane w podręczniku przykłady realizacji złotych kroków postępowania nauczyciela zostały wypracowane w dwóch szkół podstawowych, gdzie wdrażano Golden Five w formie zdalnej. Szkolenie dla nauczycieli trwało 12 godzin. Były to 4 spotkania po 3 godziny oraz dodatkowe spotkanie z całą radą pedagogiczną podczas której zaprezentowano założenia Programu z prezentacją ORE.

Podczas szkolenia nauczycieli skoncentrowano się na poszukiwaniu metod i form realizacji złotych kroków podczas lekcji zdalnych. Było to bardzo duże wyzwanie dla nauczycieli.

Etapy działań nauczyciela w Programie Golden Five w formule online.

Opisany poniżej scenariusz został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach i Szkole Podstawowej nr 16 w Sosnowcu. Szkolenie odbywało się na platformie edukacyjnej ZOOM.

I ETAP:

Spotkanie z radą pedagogiczną na wybranej platformie edukacyjnej ZOOM. Podczas pierwszego spotkania omawiano prezentację Power Point, przygotowaną przez ORE dotyczącą założeń oraz implementacji Programu Golden Five. Po omówieniu prezentacji rozmawiano z nauczycielami nad możliwościami wdrożenia Programu w ich szkole. Zastanawiano się, w jaki sposób można wdrożyć Program podczas lekcji zdalnych – w jakich klasach, którzy nauczyciele mogą realizować Program.

II ETAP:

Przeprowadzenie Warsztatu dla realizatorów programu Golden 5, który obejmuje 12 godzin dydaktycznych.

Opublikowano Kategorie Aktualności