Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli w ramach Programu Golden Five (Złota Piątka) zostały wręczone

Uroczystość wręczenia Dyplomów dla Złotych Nauczycieli odbyła się 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Do grona, którzy realizowali program po raz pierwszy, dołączyło 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Tegoroczne spotkanie podsumowujące miało charakter roboczy. Uczestniczyli w nim Instruktorzy Programu:

Agnieszka Tabor – Szkoła Podstawowa nr 65 w Katowicach,

Aneta Neffe i Dariusz Garncarczyk – Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach,

Katarzyna Maciejak – Szkoła Podstawowa nr 27 w Rudzie Śląskiej,

Ewa Biłek – Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej,

Józef Marchewczyk – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach.

Podczas uroczystości nie obyło się bez wymiany doświadczeń z realizacji programu w szkołach. Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w szkołach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką może zrobić nauczyciel to po lekcjach wysłać do domu ucznia, który lubi siebie odrobinę bardziej niż gdy rano przyszedł do szkoły /Ernest Melby/, dlatego pragniemy wspólnie pogłębiać dotychczasowe umiejętności w zakresie realizacji Programu Golden Five. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w jego realizacji zapewni wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie realizacji programu i przyczyni się do wzbogacenia form i metod wspierania rozwoju uczniów szkół podstawowych.

Program będzie nadal upowszechniany w szkołach podstawowych województwa śląskiego przez ROM-E Metis przez Instruktorów programu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Gratulujemy złotym nauczycielom

Opublikowano Kategorie Aktualności