Publikacje

Publikacje dotyczące programu opracowane w Polsce w trakcie trwania projektu:

 1. J. Szymańska "Przekraczanie progów edukacyjnych przez uczniów". Remedium nr 7-8, 2005 r.
 2. J. Szymańska "Dyscyplina czy budowanie przyjaznego klimatu". Remedium nr 10, 2005 r.
 3. A. Borkowska, D. Macander "Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli". Remedium nr 2-3, 2007 r.
 4. J. Szymańska "Warunki skuteczności szkolnej profilaktyki". Remedium nr 8, 2007.
 5. J. Szymańska, D. Macander "Program Golden Five". Remedium nr 10, 2007.

Literatura polecana:

 1. Białek J. "Nie tacy rodzice straszni…" w: "Psychologia w szkole" Nr 4/2005.
 2. Białogórzec J. "Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka" w: "Psychologia w szkole" Nr 4/2005.
 3. Brophy J. "Motywowanie uczniów do nauki" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Christopher C.D. "Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się";GWP, Gdańsk 2004.
 5. Dudzikowa M. "Pomyśl sobie… Mini eseje dla wychowawcy klasy"; GWP, Gdańsk 2007.
 6. Edwards C.H. "Dyscyplina i kierowanie klasą"; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Faber A., Mazlish E. "Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole" Media Rodzina, Poznań.
 8. Jagieła J. "Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani" w: "Psychologia w szkole" Nr 4/2005.
 9. Karasowska A. "Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania"; PARPA, Warszawa 2006.
 10. Manturzewska – Grzegorczyk A. "Asertywność – trudna sztuka" w: "Psychologia w szkole" Nr 4/2005.
 11. Rylke H. "W szkole spotykają się trzy stany" w: "Psychologia w szkole" Nr 4/2005.
 12. Wróbel A. "Wychowanie a manipulacja"; Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.