Dyplomy dla Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli – wręczone

W dniu 14 stycznia 2011 roku wręczono 5 sosnowieckim gimnazjom Dyplomy Złotych Szkół oraz 15 nauczycielom Dyplomy Złotych Nauczycieli. Certyfikaty instruktorów otrzymało 8 pedagogów i psychologów szkolnych.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej przy ul. E. Zegadłowicza 1 w Sosnowcu.

Projekt został sfinansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Program wdrażał Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Oto wyróżnione szkoły wraz z instruktorami i złotymi nauczycielami:

Gimnazjum

Instruktor

Złoci nauczyciele (realizatorzy)

Gimnazjum nr 1
ul. Wojska Polskiego 86

Elżbieta Flak

Lidia Chrzanowska
Iwona Mruk
Małgorzata Siwek
Joanna Sypek

Gimnazjum nr 11
ul. Staszica 62

Elżbieta Czech
Ewa Brachaniec

Dominika Śmidowicz
Jolanta Jelonek

Gimnazjum nr 12
ul. Hutnicza 6

Piotr Wolnicki

Agata Kaczyńska
Urszula Fugiel
Monika
Bednarska-Bajer

Gimnazjum nr 13
ul. Zamenhofa 15

Joanna Muniowska
Ewa Będkowska

Irena Chybiorz
Barbara Kucharska
Wanda Nowak
Agnieszka Kempa

Gimnazjum nr 26
ul. Braci Mieroszewskich 42

Małgorzata Drożdż
Magdalena Fąfara

Sylwia Świder
Monika Golec

Podczas uroczystości nie obyło się bez wymiany doświadczeń z realizacji programu w szkołach. Sądzimy, że Program Golden 5 przyczynił się do promowania skutecznej profilaktyki w gimnazjach, której ideą jest wspieranie pozytywnego klimatu szkoły. Składają się na niego m.in. dobre relacje między członkami społeczności szkolnej, udział uczniów życiu szkoły, udział rodziców w życiu szkoły i eliminowanie przemocy rówieśniczej. Zgodnie z wynikami ewaluacji możemy mówić, że jest to pierwszy program, którego efektem jest poprawa społecznego klimatu szkoły oraz osiąganie efektów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

Gratulujemy złotym szkołom i złotym nauczycielom.

Opublikowano Kategorie Aktualności