Upowszechnianie programu

Strategia wdrażania Programu Golden Five w województwie śląskim

1. Pilotaż programu Golden Five.

W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach, ul. B. Krzywoustego 11 rozpoczęło się wdrażanie europejskiego programu Golden Five. Program ma na celu stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów. Przeszkoleni nauczyciele przez 16 tygodni realizują Program głównie w pierwszej klasie – stosując "złote zasady", szczególnie wobec uczniów, którzy mają trudności w adaptacji w nowym środowisku szkolnym.

2. Upowszechnianie programu Golden Five.

28 stycznia 2008 roku w Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyło się spotkanie z Dyrektorami Delegatur z Częstochowy, Bielska-Białej, Bytomia, Gliwic, Sosnowca, Katowic i Rybnika, które poświęcone było prezentacji założeń oraz etapów wdrażania Programu Golden Five w śląskich gimnazjach.

Schemat upowszechniania programu