Golden Five w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym do Programu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej.

Wdrażaniu Programu nauczycielom towarzyszyło motto, które zostało wymyślone przez nauczycieli i zapisane na ścianie. Słowa te wpisują się w filozofię Programu Golden Five:

Uśmiechem zmieniaj świat i nie pozwól, by świat zmienił Twój uśmiech.

Uroczystość wręczenia Dyplomów dla Złotych Nauczycieli i Złotej Szkoły odbyła się 26 maja 2022 r.

Miano Złotych Nauczycieli otrzymały Panie:

  • Katarzyna Czarnocka
  • Katarzyna Mazur – Feret
  • Kamila Grzegorczyk
  • Agnieszka Sikora
  • Dorota Płaska
  • Dagmara Pastwa
  • Olga Tomeczek – Chowaniec
  • Dorota Indyka
  • Anna Kołek

Miano Instruktora otrzymała Pani Jolanta Zaręba – pedagog szkolny.

Opublikowano Kategorie Aktualności